Špeciálne spôsoby zvárania

Zváranie ultrazvukom Používa sa napr. na zváranie plastov, medi, hliníka a pod. Podstata spočíva vo vložení zváraných materiálov medzi hrot a nákovku a ich vzájomnom stlačení. Do hrotu sa potom privádzajú ultrazvukové kmity, ktoré svojim mechanickým pôsobením na materiál, za spolupôsobenia prítlačnej sily, vytvoria bodový zvar. Zváranie plazmou Zváranie chrómniklových ocelí, niklu a titánu. Plazmový oblúk možno vytvoriť zúžením … Continue reading »

Odporové zváranie

Odporové zváranie je veľmi rozšírené najmä pre možnosť automatizácie, je veľmi vhodné pre hromadnú výrobu. Zvarový spoj vzniká natavením základných materiálov teplom, ktoré vznikne prechodom elektrického prúdu a spolupôsobením prítlačnej sily. Najpoužívanejšie spôsoby odporového zvárania : Bodové zváranie (zvar má tvar šošovky, vzniká pritlačením dvoch elektród na preplaáovaný spoj) Švové zváranie (zvar má tvar šva, vzniká … Continue reading »

Tavné zváranie

Tavné zváranie je spájanie kovových materiálov do nerozoberateľného celku vzájomným pôsobením tepla a tlaku, resp. iba tepla alebo iba tlaku, podľa potreby aj za použitia prídavného materiálu. Medzi tavné spôsoby zvárania patrí : zváranie plameňom (zdrojom tepla je plameň, v ktorom horí zmes horľavého plynu a kyslíka) zváranie elektrickým oblúkom (využíva teplo elektrického oblúka)   Zváranie plameňom, … Continue reading »

Zvariteľnosť olova

Olovo sa používa všade tam, kde sa vyžaduje dobrá odolnosť proti agresívnym prostrediam kysdín. Bod tavenia olova je 327°C, hustota 11,34 Vg.dm”. Pre nízky bod tavenia sa olovo používa len do pracovných teplôt max. 110°C. V chemickom priemysle sa používa len technicky čisté olovo, čiže 99,92 %, ktoré je najodolnejšie proti korózii. Na zváranie nie … Continue reading »

Zvariteľnosť hliníka

Zvariteľnosť hliníka ovplyvňuje 1. Veľká afinita ku kyslíku, ktorý zapríčiňuje tvorbu oxidovej vrstvy ALO, s vysokou teplotou tavenia (asi 2 050°C) a vyššou hustotou (3,96 gem1), ako má základný materiál (2,7 g.cm4). Tento oxid zabraňuje metalickému spojeniu základného a prídavného materiálu. Pred zváraním sa musí zo zvarových plôch odstrániť a v procese zvárania zabrániť jeho … Continue reading »

Zvariteľnosť bronzov

Zvariteľnosť bronzov Zvariteľnosť cínových bronzov Pri zvirani cínových bronzov zvariteľnosť zhoršuje: náchylnosť dnového bronzu na naplynenie, náchylnosť cínového bronzu na likváciu cínu (oddeľovanie cínu od medi), zväčšuje objemovú zmršivosť. Naplynenlm dnového bronzu vytvárajú sa podmienky na vznik pórov a dutín. Dosiahnutie rovnovážneho stavu pri zváraní cínového bronzu je obťažné. Preto pri zváraní dnového bronzu s … Continue reading »

Zvariteľnosť mosadze

Zvariteľnosť mosadze Taviaca teplota medi je vysoká (1 083°C), pri zinku je nízka (419,46″C). Zinok sa pri teplote 905°C vyparuje.Preto pri zváraní mosadzí sa čiastočne odparuje zinok. Vyparovanie zinku pri zváraní mosadzi je tým intenzívnejšie, čim je vyšší obsah zinku v zliatine a čim je väčšie prehriatie zvarového kúpeľa Vyparujúci sa zinok okrem toho, že … Continue reading »

Zvariteľnosť medi

Zvariteľnosť medi ovplyvňujú predovšetkým jej fyzikálne vlastnosti, chemické zloženie a stav pred zváraním. Z hľadiska fyzikálnych vlastností zvariteľnosť ovplyvňuje veľká tepelná vodivosť, tepelná rozťažnosť, zmrštívosť a zníženie plastických vlastnosti v intervale 350 až 650°C a pri zváraní elektrickým odporom aj elektrická vodivosť. Z hľadiska chemického zloženia zvariteľnosť medi výrazne ovplyvňujú niektoré nečistoty (kyslík, vodík, olovo, … Continue reading »