Plne automatizované oblúkové zváranie – KUKA

Plne automatizované oblúkové zváranie – KUKA

Špecialista na tvárnenie kovov a výrobu podvozkov, spoločnosť Gestamp vyrába oceľové zvárané rámy pre vozidlo VW Amarok do továrne VW v Hanoveri v Nemecku. V závode sa na to využíva plne automatizovaný systém KUKA, ktorý zahŕňa podávanie dielov, zváranie, odoberanie a kontrolu. VW Amarok je populárny po celom svete. Rám podvozku vozidla zohráva dôležitú úlohu … Continue reading

WeldCenter v materiálovotechnologickej fakulte STU

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave cielene buduje špičkové výskumné pracoviská. Jedným z tých, ktoré vznikli pred nedávnom je aj Centrum pre  výskum a vývoj v oblasti elektrónovolúčových a progresívnych oblúkových technológií zvárania, navárania a povrchového spracovania – WeldCenter. Cieľom bolo vybudovať High-Tech pracovisko na výskum progresívnych technológií zvárania, povrchového vytvrdzovania, pretavovania a vytvárania špeciálnych vrstiev prostredníctvom elektrónového lúča. Ďalším … Continue reading

58. Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 1 500 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 35% vystavovatelů a 10% návštěvníků. Návštěvnost je vysoce odborná, přes sedmdesát procent návštěvníků ovlivňuje rozhodování o investicích, třetina patří k vrcholovému managementu. Zastoupeny jsou všechny klíčové oblasti strojírenského a … Continue reading

Špeciálne spôsoby zvárania

Zváranie ultrazvukom Používa sa napr. na zváranie plastov, medi, hliníka a pod. Podstata spočíva vo vložení zváraných materiálov medzi hrot a nákovku a ich vzájomnom stlačení. Do hrotu sa potom privádzajú ultrazvukové kmity, ktoré svojim mechanickým pôsobením na materiál, za spolupôsobenia prítlačnej sily, vytvoria bodový zvar. Zváranie plazmou Zváranie chrómniklových ocelí, niklu a titánu. Plazmový oblúk možno vytvoriť zúžením … Continue reading