WeldCenter v materiálovotechnologickej fakulte STU

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave cielene buduje špičkové výskumné pracoviská. Jedným z tých, ktoré vznikli pred nedávnom je aj Centrum pre  výskum a vývoj v oblasti elektrónovolúčových a progresívnych oblúkových technológií zvárania, navárania a povrchového spracovania – WeldCenter. Cieľom bolo vybudovať High-Tech pracovisko na výskum progresívnych technológií zvárania, povrchového vytvrdzovania, pretavovania a vytvárania špeciálnych vrstiev prostredníctvom elektrónového lúča. Ďalším … Continue reading

58. Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 1 500 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 35% vystavovatelů a 10% návštěvníků. Návštěvnost je vysoce odborná, přes sedmdesát procent návštěvníků ovlivňuje rozhodování o investicích, třetina patří k vrcholovému managementu. Zastoupeny jsou všechny klíčové oblasti strojírenského a … Continue reading

Špeciálne spôsoby zvárania

Zváranie ultrazvukom Používa sa napr. na zváranie plastov, medi, hliníka a pod. Podstata spočíva vo vložení zváraných materiálov medzi hrot a nákovku a ich vzájomnom stlačení. Do hrotu sa potom privádzajú ultrazvukové kmity, ktoré svojim mechanickým pôsobením na materiál, za spolupôsobenia prítlačnej sily, vytvoria bodový zvar. Zváranie plazmou Zváranie chrómniklových ocelí, niklu a titánu. Plazmový oblúk možno vytvoriť zúžením … Continue reading

Odporové zváranie

Odporové zváranie je veľmi rozšírené najmä pre možnosť automatizácie, je veľmi vhodné pre hromadnú výrobu. Zvarový spoj vzniká natavením základných materiálov teplom, ktoré vznikne prechodom elektrického prúdu a spolupôsobením prítlačnej sily. Najpoužívanejšie spôsoby odporového zvárania : Bodové zváranie (zvar má tvar šošovky, vzniká pritlačením dvoch elektród na preplaáovaný spoj) Švové zváranie (zvar má tvar šva, vzniká … Continue reading