Plne automatizované oblúkové zváranie – KUKA

Špecialista na tvárnenie kovov a výrobu podvozkov, spoločnosť Gestamp vyrába oceľové zvárané rámy pre vozidlo VW Amarok do továrne VW v Hanoveri v Nemecku. V závode sa na to využíva plne automatizovaný systém KUKA, ktorý zahŕňa podávanie dielov, zváranie, odoberanie a kontrolu.

KUKA robot - oblúkové zváranie - VW Amarok

VW Amarok je populárny po celom svete. Rám podvozku vozidla zohráva dôležitú úlohu pri zabezpečovaní jazdných vlastností, najmä pri ťažkej jazde v teréne. V minulosti spoločnosť Volkswagen AG Commercial Vehicles uzavrela zmluvu s konkurentom spoločnosti Gestamp v Argentíne na výrobu rámov, ktoré boli z veľkej časti vyrábané manuálne. V júni 2014 prevzal výrobu závod Gestamp Umformtechnik Bielefeld, aby vyhovel rastúcemu dopytu a zároveň zabezpečoval rýchlosť výroby a kvalitu výrobkov.

 

KUKA arcwelding - oblukove zvaranie podvozkov v zavode Gestamp pre VW Amarok

Source: KUKA Systems GmbH

Source : https://www.kuka.com

WeldCenter v materiálovotechnologickej fakulte STU

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave cielene buduje špičkové výskumné pracoviská. Jedným z tých, ktoré vznikli pred nedávnom je aj Centrum pre  výskum a vývoj v oblasti elektrónovolúčových a progresívnych oblúkových technológií zvárania, navárania a povrchového spracovania – WeldCenter. Cieľom bolo vybudovať High-Tech pracovisko na výskum progresívnych technológií zvárania, povrchového vytvrdzovania, pretavovania a vytvárania špeciálnych vrstiev prostredníctvom elektrónového lúča. Ďalším cieľom bolo vybudovať špičkové pracovisko určené na komplexný výskum technologických procesov zvárania a navárania s využitím najmodernejších metód zvárania elektrickým a plazmovým oblúkom vo všetkých polohách a v ľubovoľnej trajektórii zvaru, resp. návaru. Centrum je zamerané na výskum v nasledovných oblastiach:

–    zváranie a naváranie konvenčných i nových konštrukčných materiálov,

–    vytváranie špeciálnych povrchových vrstiev,

–    povrchové textúrovanie konštrukčných materiálov,

–    pretavovanie a rafinácia kovov a zliatin,

–    progresívne metódy spájkovania,

–    monitorovanie rýchlych technologických dejov,

–    monitorovania a analýza zváracích parametrov oblúkových technológií zvárania.

Komplexné elektrónovolúčové pracovisko slúži na zváranie, naváranie a povrchové spracovanie rôznych druhov materiálov elektrónovým lúčom. Je vybavené dvomi elektrónovými kanónmi s výkonom lúča  30 kW a vákuovou komorou s rozmermi 1500 x 1500 x 2500 mm.

Komplexné pracovisko oblúkových a plazmových technológií disponuje nasledovnými zariadeniami:

•  zvárací zdroj Fronius MagicWave 3000,
•  zvárací zdroj Fronius TransTIG 3000 s modulom PlasmaModule 10,
•  zvárací zdroj Fronius TransPuls Synergic 3200 CMT,
•  zvárací zdroj Fronius TPS600i, zvárací zdroj AirLiquid TOPTIG 220,
•  vysokorýchlostná kamera Memrecam HX3 s príslušenstvom,
•  laserová pulzná osvetľovacia jednotka Cavitar Cavilux HF,
•  systém monitorovania procesných parametrov oblúkových technológií zvárania v reálnom čase HKS WeldAnalyst.

WeldCenter na MTF STU

58. Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 1 500 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 35% vystavovatelů a 10% návštěvníků.

Návštěvnost je vysoce odborná, přes sedmdesát procent návštěvníků ovlivňuje rozhodování o investicích, třetina patří k vrcholovému managementu.

Zastoupeny jsou všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu.

Hlavním tématem MSV je průmyslová automatizace, prezentace měřící, řídicí, automatizační a regulační techniky zahrnující všechny obory veletrhu. Obor elektronika, automatizace a měřící technika je po obráběcí technice a materiálech a komponentech ve strojírenství třetím nejobsazenějším specializovaným celkem MSV.

MSV je tradičně věnována vysoká mediální pozornost, akredituje se přes čtyři sta novinářů. Součástí veletrhu je špičkový doprovodný program odborných konferencí, seminářů a workshopů na aktuální technická, obchodní a ekonomická témata.

Špeciálne spôsoby zvárania

Zváranie ultrazvukomPoužíva sa napr. na zváranie plastov, medi, hliníka a pod. Podstata spočíva vo vložení zváraných materiálov medzi hrot a nákovku a ich vzájomnom stlačení. Do hrotu sa potom privádzajú ultrazvukové kmity, ktoré svojim mechanickým pôsobením na materiál, za spolupôsobenia prítlačnej sily, vytvoria bodový zvar.

Zváranie plazmou

Zváranie chrómniklových ocelí, niklu a titánu. Plazmový oblúk možno vytvoriť zúžením elektrického oblúka pomocou výtokovej dýzy s veľmi malým priemerom. Ako ochranný plyn sa najčastejšie používa argón

Zváranie laserovým lúčom

Laserový lúč, ktorý vznikne nabudením rubínového kryštálu xenónovou výbojkou, sa pomocou optiky koncentruje do miesta zvaru. Teplo dopadajúceho lúča sa koncentruje do veľmi malého bodu, čím sa materiály natavujú a vytvára sa zvar.