WeldCenter v materiálovotechnologickej fakulte STU

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave cielene buduje špičkové výskumné pracoviská. Jedným z tých, ktoré vznikli pred nedávnom je aj Centrum pre  výskum a vývoj v oblasti elektrónovolúčových a progresívnych oblúkových technológií zvárania, navárania a povrchového spracovania – WeldCenter. Cieľom bolo vybudovať High-Tech pracovisko na výskum progresívnych technológií zvárania, povrchového vytvrdzovania, pretavovania a vytvárania špeciálnych vrstiev prostredníctvom elektrónového lúča. Ďalším cieľom bolo vybudovať špičkové pracovisko určené na komplexný výskum technologických procesov zvárania a navárania s využitím najmodernejších metód zvárania elektrickým a plazmovým oblúkom vo všetkých polohách a v ľubovoľnej trajektórii zvaru, resp. návaru. Centrum je zamerané na výskum v nasledovných oblastiach:

–    zváranie a naváranie konvenčných i nových konštrukčných materiálov,

–    vytváranie špeciálnych povrchových vrstiev,

–    povrchové textúrovanie konštrukčných materiálov,

–    pretavovanie a rafinácia kovov a zliatin,

–    progresívne metódy spájkovania,

–    monitorovanie rýchlych technologických dejov,

–    monitorovania a analýza zváracích parametrov oblúkových technológií zvárania.

Komplexné elektrónovolúčové pracovisko slúži na zváranie, naváranie a povrchové spracovanie rôznych druhov materiálov elektrónovým lúčom. Je vybavené dvomi elektrónovými kanónmi s výkonom lúča  30 kW a vákuovou komorou s rozmermi 1500 x 1500 x 2500 mm.

Komplexné pracovisko oblúkových a plazmových technológií disponuje nasledovnými zariadeniami:

•  zvárací zdroj Fronius MagicWave 3000,
•  zvárací zdroj Fronius TransTIG 3000 s modulom PlasmaModule 10,
•  zvárací zdroj Fronius TransPuls Synergic 3200 CMT,
•  zvárací zdroj Fronius TPS600i, zvárací zdroj AirLiquid TOPTIG 220,
•  vysokorýchlostná kamera Memrecam HX3 s príslušenstvom,
•  laserová pulzná osvetľovacia jednotka Cavitar Cavilux HF,
•  systém monitorovania procesných parametrov oblúkových technológií zvárania v reálnom čase HKS WeldAnalyst.

WeldCenter na MTF STU

58. Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 1 500 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 35% vystavovatelů a 10% návštěvníků.

Návštěvnost je vysoce odborná, přes sedmdesát procent návštěvníků ovlivňuje rozhodování o investicích, třetina patří k vrcholovému managementu.

Zastoupeny jsou všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu.

Hlavním tématem MSV je průmyslová automatizace, prezentace měřící, řídicí, automatizační a regulační techniky zahrnující všechny obory veletrhu. Obor elektronika, automatizace a měřící technika je po obráběcí technice a materiálech a komponentech ve strojírenství třetím nejobsazenějším specializovaným celkem MSV.

MSV je tradičně věnována vysoká mediální pozornost, akredituje se přes čtyři sta novinářů. Součástí veletrhu je špičkový doprovodný program odborných konferencí, seminářů a workshopů na aktuální technická, obchodní a ekonomická témata.