Elektródy na zváranie liatin

Na zváranie liatin z hľadiska kvality zvarového spoja najvhodnejšie sú elektródy, ktoré dávajú liatinový zvarový kov. Ich nevýhodou je, že vyžadujú zváranie s prehrevom (600 až 650°C), ohrevom počas zvárania a po zvarení pomalé ochladzovanie. Okrem toho vyžadujú špeciálny postup v príprave pred zváraním (tupý I spoj s podložkami a priehradkami). Preto sa v praxi používa zvarový kov na báze niklu, medi alebo na báze železa s obsahom 40 až 50 % niklu alebo medi.
Elektródy na zváranie neželezných kovov


Ručne elektrickým oblúkom sa najviac zvárajú bronzy, hliník a jeho zliatiny. Pri ručnom zváram medi a mosadze elektrickým oblúkom sa uprednostňuje zváranie netaviacou sa elektródou v ochrane argónu.