Odporové zváranie

Odporové zváranie je veľmi rozšírené najmä pre možnosť automatizácie, je veľmi vhodné pre hromadnú výrobu. Zvarový spoj vzniká natavením základných materiálov teplom, ktoré vznikne prechodom elektrického prúdu a spolupôsobením prítlačnej sily.


Najpoužívanejšie spôsoby odporového zvárania :

  1. Bodové zváranie (zvar má tvar šošovky, vzniká pritlačením dvoch elektród na preplaáovaný spoj)
  2. Švové zváranie (zvar má tvar šva, vzniká odvaľovaním sa dvoch elektród v tvare kotúča)
  3. Výstupkové zváranie (elektrický prú prechádza vopred vylisovanými alebo opracovanými výstupkami na spájaných dieloch, ktoré sa spolupôsobením prítlačnej sily spoja)
  4. Stykové stláčacie zváranie (napr. na spájanie drôtov, ktoré sa koncami nastavia proti sebe a pri ich dotyku sa zapne zvárací prúd, čim sa konce natavia a zvaria)
  5. Stykové odtavovacie zváranie (napr. zváranie koľajníc, reťazí atď., pozostáva z predhrevu, natavenia a stlačenia, podobný princíp ako u stláčacieho zvárania)
Odporove_bodove_zvaranie_original

Odporové zváranie