Odporové zváranie

Odporové zváranie je veľmi rozšírené najmä pre možnosť automatizácie, je veľmi vhodné pre hromadnú výrobu. Zvarový spoj vzniká natavením základných materiálov teplom, ktoré vznikne prechodom elektrického prúdu a spolupôsobením prítlačnej sily. Najpoužívanejšie spôsoby odporového zvárania : Bodové zváranie (zvar má tvar šošovky, vzniká pritlačením dvoch elektród na preplaáovaný spoj) Švové zváranie (zvar má tvar šva, vzniká … Continue reading

Tavné zváranie

Tavné zváranie je spájanie kovových materiálov do nerozoberateľného celku vzájomným pôsobením tepla a tlaku, resp. iba tepla alebo iba tlaku, podľa potreby aj za použitia prídavného materiálu. Medzi tavné spôsoby zvárania patrí : zváranie plameňom (zdrojom tepla je plameň, v ktorom horí zmes horľavého plynu a kyslíka) zváranie elektrickým oblúkom (využíva teplo elektrického oblúka)   Zváranie plameňom, … Continue reading

Zvariteľnosť olova

Olovo sa používa všade tam, kde sa vyžaduje dobrá odolnosť proti agresívnym prostrediam kysdín. Bod tavenia olova je 327°C, hustota 11,34 Vg.dm“. Pre nízky bod tavenia sa olovo používa len do pracovných teplôt max. 110°C. V chemickom priemysle sa používa len technicky čisté olovo, čiže 99,92 %, ktoré je najodolnejšie proti korózii. Na zváranie nie … Continue reading

Zvariteľnosť hliníka

Zvariteľnosť hliníka ovplyvňuje 1. Veľká afinita ku kyslíku, ktorý zapríčiňuje tvorbu oxidovej vrstvy ALO, s vysokou teplotou tavenia (asi 2 050°C) a vyššou hustotou (3,96 gem1), ako má základný materiál (2,7 g.cm4). Tento oxid zabraňuje metalickému spojeniu základného a prídavného materiálu. Pred zváraním sa musí zo zvarových plôch odstrániť a v procese zvárania zabrániť jeho … Continue reading