Druhy spojov a ich označovanie

Druhy spojov používaných pri zváraní a ich označovanie


T – spoj

T_spoj

T – spoj

Krížový spoj

krizovy_spoj

Krížový spoj

Šikmý spoj

sikmy_spoj

Rohový spoj

rohovy_spoj

Rohový spoj

Lemový spoj

lemovy_spoj


Lemový spoj

Viacnásobný spoj

viacnasobny_spoj

Viacnásobný spoj

Skrížený spoj

skrizeny_spoj

Skrížený spoj

Tupý spoj

tupy_spoj

Tupý spoj

Rovnobežný spoj

rovnobezny-spoj

Rovnobežný spoj

Preplátovaný spoj

preplatovany_spoj

Preplátovaný spoj