Označovanie zvarov na výkresoch

Označovanie zvarov na výkresoch podľa STN EN 22553


oznacovanie_zvarov_na_vykresoch

Označovanie zvarov na výkresoch podľa STN EN 22553

A – charakteristický rozmer zvaru
B – základné a doplňujúce značky zvaru
C – dĺžkový rozmer zvaru
D – čiarkovaná čiara zástavky určujúca polohu zvaru
E – vidlica odkazovej čiary na zápis doplňujúcich údajov

Umiestnenie značky vo vzťahu k zástavke odkazovej čiary

oznacovanie_umiestnenie_znacky_1_sposob

oznacovanie_umiestnenie_znacky_2_sposob

oznacovanie_umiestnenie_znacky_3_sposob