Polohy pri zváraní

Polohy pri zváraní


polohy_pri_zvarani

Polohy pri zváraní

Vodorovná zhora (PA) – Zváranie vo vodorovnej polohe, priečna os zvaru je zvislá, kladenie vrstiev na seba
Vodorovno – zvislá (PB) – Zváranie vo vodorovnej polohe, kladenie vrstvy k vrstve
Vodorovná na zvislej ploche (PC) – Zváranie vo vodorovnej polohe, priečna os zvaru je vodorovná
Vodorovná nad hlavou (PD) – Zváranie vo vodorovnej polohe nad hlavou, krycia vrstva je smerom nadol
Nad hlavou (PE) – Zváranie vo vodorovnej polohe nad hlavou, priečna os zvaru je zvislá, krycia vrstva je zospodu
Zvislá nahor (PF) – Zváranie zdola nahor
Zvislá nadol (PG) – Zváranie zhora nadol