Označovanie skúšky zvárača (príklady)

Príklad označenia č.1
Zváračská skúška


STN EN 287-1 111 T BW W01 B t10 D159 H-L045 ss nb

Vysvetlenie:

STN EN 287-1         Európska norma
111                           Spôsob zvárania: oblúkové zváranie obalenou elektródou
T                               Rúra
BW                           Tupý zvar
W01                         Skupina materiálov: nelegovaná nízkouhlíková oceľ
B                               Prídavný materiál: elektróda s bázickým obalom
t10                            Rozmery skúšobnej vzorky: hrúbka plechu 10mm
D159                        priemer rúry 159mm
H-L045                     Poloha zvárania: os sklonená o 45°, zváranie zdola nahor
ss                              Vyhotovenie zvaru: jednostranný
nb                             bez podložky

Príklad označenia č.2
Zváračská skúška


STN EN 287-1 111 P BW W01 B t10 PF ss nb

Vysvetlenie:

STN EN 287-1         Európska norma
111                           Spôsob zvárania: oblúkové zváranie obalenou elektródou
P                               Plech
BW                           Tupý zvar
W01                         Skupina materiálov: nelegovaná nízkouhlíková oceľ
B                               Prídavný materiál: elektróda s bázickým obalom
t10                            Rozmery skúšobnej vzorky: hrúbka plechu 10mm
PF                             Poloha zvárania: zvislá zdola nahor
ss                              Vyhotovenie zvaru: jednostranný
nb                             bez podložky

Príklad označenia č.3
Zváračská skúška
STN EN 287-1 141/111 T BW W01 wm/B t03/t12, D168 PF ss nb/mb

Vysvetlenie:

STN EN 287-1         Európska norma
Spôsob zvárania:
141                           koreňová vrstva: oblúkové zváranie volfrámovou elektródou
111                           ostatné vrstvy: ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou
T                               Rúra
BW                           Tupý zvar
W01                         Skupina materiálov: nelegovaná nízkouhlíková oceľ
wm                            Prídavný materiál: koreňová vrstva s prídavným materiálom
B                               ostatné vrstvy: elektródou s bázickým obalom
t03                            Rozmery skúšobnej vzorky: hrúbka koreňovej vrstvy 3mm
t09                            hrúbka ostatných vrstiev 9mm
D168                        Priemer rúry 168mm
PF                             Poloha zvárania: rúra pevná, os vodorovná, zváranie zdola nahor
ss                              Vyhotovenie zvaru: jednostranný
nb                             koreňová vrstva: bez podložky
mb                            ostatné vrstvy podložené koreňovou vrstvou

Príklad označenia č. 4
Zváračská skúška:
STN EN 287-1 311 T BW W01 nm t02 D20 PA ss nb

Vysvetlenie:

STN EN 287-1         Európska norma
311                           Spôsob zvárania: zváranie kyslíkovo-acetylénovým plameňom
T                               Rúra
BW                           Tupý zvar
W01                         Skupina materiálov: nelegovaná nízkouhlíková oceľ
nm                             Prídavný materiál: bez prídavného materiálu
t02                            Rozmery skúšobnej vzorky: hrúbka steny 2mm
D20                          priemer rúry 20mm
PA                            Poloha zvárania: vodorovná zhora, rúra sa otáča okolo vodorovnej osi
ss                              Vyhotovenie zvaru: jednostranný
nb                             bez podložky