Polohy pri zváraní

Polohy pri zváraní


polohy_pri_zvarani

Polohy pri zváraní

Vodorovná zhora (PA) – Zváranie vo vodorovnej polohe, priečna os zvaru je zvislá, kladenie vrstiev na seba
Vodorovno – zvislá (PB) – Zváranie vo vodorovnej polohe, kladenie vrstvy k vrstve
Vodorovná na zvislej ploche (PC) – Zváranie vo vodorovnej polohe, priečna os zvaru je vodorovná
Vodorovná nad hlavou (PD) – Zváranie vo vodorovnej polohe nad hlavou, krycia vrstva je smerom nadol
Nad hlavou (PE) – Zváranie vo vodorovnej polohe nad hlavou, priečna os zvaru je zvislá, krycia vrstva je zospodu
Zvislá nahor (PF) – Zváranie zdola nahor
Zvislá nadol (PG) – Zváranie zhora nadol

Označovanie zvarov na výkresoch

Označovanie zvarov na výkresoch podľa STN EN 22553


oznacovanie_zvarov_na_vykresoch

Označovanie zvarov na výkresoch podľa STN EN 22553

A – charakteristický rozmer zvaru
B – základné a doplňujúce značky zvaru
C – dĺžkový rozmer zvaru
D – čiarkovaná čiara zástavky určujúca polohu zvaru
E – vidlica odkazovej čiary na zápis doplňujúcich údajov

Umiestnenie značky vo vzťahu k zástavke odkazovej čiary

oznacovanie_umiestnenie_znacky_1_sposob

oznacovanie_umiestnenie_znacky_2_sposob

oznacovanie_umiestnenie_znacky_3_sposob