Špeciálne spôsoby zvárania

Zváranie ultrazvukomPoužíva sa napr. na zváranie plastov, medi, hliníka a pod. Podstata spočíva vo vložení zváraných materiálov medzi hrot a nákovku a ich vzájomnom stlačení. Do hrotu sa potom privádzajú ultrazvukové kmity, ktoré svojim mechanickým pôsobením na materiál, za spolupôsobenia prítlačnej sily, vytvoria bodový zvar.

Zváranie plazmou

Zváranie chrómniklových ocelí, niklu a titánu. Plazmový oblúk možno vytvoriť zúžením elektrického oblúka pomocou výtokovej dýzy s veľmi malým priemerom. Ako ochranný plyn sa najčastejšie používa argón

Zváranie laserovým lúčom

Laserový lúč, ktorý vznikne nabudením rubínového kryštálu xenónovou výbojkou, sa pomocou optiky koncentruje do miesta zvaru. Teplo dopadajúceho lúča sa koncentruje do veľmi malého bodu, čím sa materiály natavujú a vytvára sa zvar.