WeldCenter v materiálovotechnologickej fakulte STU

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave cielene buduje špičkové výskumné pracoviská. Jedným z tých, ktoré vznikli pred nedávnom je aj Centrum pre  výskum a vývoj v oblasti elektrónovolúčových a progresívnych oblúkových technológií zvárania, navárania a povrchového spracovania – WeldCenter. Cieľom bolo vybudovať High-Tech pracovisko na výskum progresívnych technológií zvárania, povrchového vytvrdzovania, pretavovania a vytvárania špeciálnych vrstiev prostredníctvom elektrónového lúča. Ďalším cieľom bolo vybudovať špičkové pracovisko určené na komplexný výskum technologických procesov zvárania a navárania s využitím najmodernejších metód zvárania elektrickým a plazmovým oblúkom vo všetkých polohách a v ľubovoľnej trajektórii zvaru, resp. návaru. Centrum je zamerané na výskum v nasledovných oblastiach:

–    zváranie a naváranie konvenčných i nových konštrukčných materiálov,

–    vytváranie špeciálnych povrchových vrstiev,

–    povrchové textúrovanie konštrukčných materiálov,

–    pretavovanie a rafinácia kovov a zliatin,

–    progresívne metódy spájkovania,

–    monitorovanie rýchlych technologických dejov,

–    monitorovania a analýza zváracích parametrov oblúkových technológií zvárania.

Komplexné elektrónovolúčové pracovisko slúži na zváranie, naváranie a povrchové spracovanie rôznych druhov materiálov elektrónovým lúčom. Je vybavené dvomi elektrónovými kanónmi s výkonom lúča  30 kW a vákuovou komorou s rozmermi 1500 x 1500 x 2500 mm.

Komplexné pracovisko oblúkových a plazmových technológií disponuje nasledovnými zariadeniami:

•  zvárací zdroj Fronius MagicWave 3000,
•  zvárací zdroj Fronius TransTIG 3000 s modulom PlasmaModule 10,
•  zvárací zdroj Fronius TransPuls Synergic 3200 CMT,
•  zvárací zdroj Fronius TPS600i, zvárací zdroj AirLiquid TOPTIG 220,
•  vysokorýchlostná kamera Memrecam HX3 s príslušenstvom,
•  laserová pulzná osvetľovacia jednotka Cavitar Cavilux HF,
•  systém monitorovania procesných parametrov oblúkových technológií zvárania v reálnom čase HKS WeldAnalyst.

WeldCenter na MTF STU

Špeciálne spôsoby zvárania

Zváranie ultrazvukomPoužíva sa napr. na zváranie plastov, medi, hliníka a pod. Podstata spočíva vo vložení zváraných materiálov medzi hrot a nákovku a ich vzájomnom stlačení. Do hrotu sa potom privádzajú ultrazvukové kmity, ktoré svojim mechanickým pôsobením na materiál, za spolupôsobenia prítlačnej sily, vytvoria bodový zvar.

Zváranie plazmou

Zváranie chrómniklových ocelí, niklu a titánu. Plazmový oblúk možno vytvoriť zúžením elektrického oblúka pomocou výtokovej dýzy s veľmi malým priemerom. Ako ochranný plyn sa najčastejšie používa argón

Zváranie laserovým lúčom

Laserový lúč, ktorý vznikne nabudením rubínového kryštálu xenónovou výbojkou, sa pomocou optiky koncentruje do miesta zvaru. Teplo dopadajúceho lúča sa koncentruje do veľmi malého bodu, čím sa materiály natavujú a vytvára sa zvar.