Zvariteľnosť mosadze

Zvariteľnosť mosadze


Taviaca teplota medi je vysoká (1 083°C), pri zinku je nízka (419,46″C). Zinok sa pri teplote 905°C vyparuje.Preto pri zváraní mosadzí sa čiastočne odparuje zinok. Vyparovanie zinku pri zváraní mosadzi je tým intenzívnejšie, čim je vyšší obsah zinku v zliatine a čim je väčšie prehriatie zvarového kúpeľa Vyparujúci sa zinok okrem toho, že podporuje vznik pórov a dutín, môže za určitých pod­mienok nepriaznivo ovplyvniť mctarulgický proces a zhoršiť vlastnosti zvarového spoja
Vyparovanie zinku možno obmedziť:

  1. voľbou metódy zvárania,
  2. použitím taviva na báze bóraxu a kyseliny boritej,
  3. vytvorením oxidu zinočnatého na povrchu kúpeľa.

Aj keď vyparovanie zinku sa výrazne podieľa na vzniku pórov, za hlavnú príčinu pórovitosti sa považuje vodík.
Z hradiska zvariteľnosti za škodlivé nečistoty možno považovať síru, bizmut, arzén/antimón, cín a hliník