Zvariteľnosť olova

Olovo sa používa všade tam, kde sa vyžaduje dobrá odolnosť proti agresívnym prostrediam kysdín. Bod tavenia olova je 327°C, hustota 11,34 Vg.dm“. Pre nízky bod tavenia sa olovo používa len do pracovných teplôt max. 110°C. V chemickom priemysle sa používa len technicky čisté olovo, čiže 99,92 %, ktoré je najodolnejšie proti korózii.


Na zváranie nie je vhodné tvrdé olovo, pretože spôsobuje skrehnutie zvarových spojov. Ako zdroj tepla sa používa kyslikovo-vodíkový plameň, ktorý je v porovnaní s kysllkovo-acetylénovým menej tepelne intenzívny. Plameň sa zvolí mäkký, aby sa riedko tekutý kov nerozfukoval, resp. nedeformoval.
Na koreňovej strane zvaní sa používajú podložky. Zváraný materiál sa musí dôkladne očistiť od povlaku oxidu olovnatého. Ako prídavný materiál sa používajú tyčky alebo pásy z čistého olova Zvára sa bez použitia taviva.

V praxi sa najviac vyskytuje nanášanie olova na oceľový základ, ktorý treba najskôr opieskovať, odmastiť a natrieť kyselinou chlorovodíkovou, pocínovať, a až potom ho možno pooloviť.